Äkta Fiber. Vad är det egentligen?

About Page Section-1 Column-1 Image

 

Fibernätet i Heimstaden är ett av världens mest moderna bredbandsnät och är uppbyggt av endast de bästa tekniska produkterna som finns att tillgå.

Grunden till nätet är de helt nya fiberoptiska kablarna som grävs ner hela vägen till varje fastighet. Själva fibertråden är ungefär lika tunn som ett mänskligt hårstrå och sänder digital information med hjälp av ljuspulser. Ingen annan teknisk lösning kommer i närheten av den kommunikationskapacitet som den optiska fibern innehar.

About Page Section-1 Column-2 Image

 

Ett äkta fibernät har en i det närmast obegränsad kapacitet att sända och ta emot information.

Kapacitet ökar dessutom ständigt genom bättre teknik för att hantera ljuspulserna.

Frihet

Äkta valfrihet till dig

Fibernätet i Heimstaden erbjuder ett helt nytt paradigm inom telekommunikation. Genom ett entreprenöriellt angreppssätt så kombineras ett obegränsat optiskt fibernät med en helt neutral marknadsplats. Fibernätet i Heimstaden är alltså inte en tjänsteleverantör utan erbjuder helt öppet och på strikt neutrala villkor alla tjänsteleverantörer att sälja sina tjänster till anslutna hushåll. Detta ger alltså användarna i hushållen valfrihet inte bara mellan olika tjänster utan även mellan olika tjänsteleverantör. 

Neutralitet

Fibernätet i Heimstaden är inte en tjänsteleverantör. Vi ägs inte av en tjänsteleverantör. Vi äger inga bolag som levererar konkurrerande tjänster. Detta är viktigt för att anslutna tjänsteleverantörer skall kunna vara säkra från illojal konkurrens. Detta är av stor betydelse för att kunderna i de anslutna hushållen skall få bästa möjliga pris och prestanda.

Öppet

Nätet är inte bara tekniskt framstående, det är uppbyggt på den enkla men kraftfulla principen att varje individ själv kan välja sin egen unika mix av tjänster och leverantörer. Du vet vad som är rätt för dig. Och när du vill ändra eller säga upp så gör du det snabbt och enkelt med några få klick. Som det bör vara.

Transparent

Fibernätet i Heimstaden sätter ett ramverk samt följer kontinuerligt upp återkoppling från kunderna till våra tjänsteleverantörer så att du som kund inte skall drabbas av några dolda avgifter eller svikna löften. Om en operatör lovar saker i marknadsplatsen som de inte kan leva upp till så kan du som kund först och främst snabbt och enkelt byta på bara några minuter. 

About Page Section-3 FFTB Image About Page Section-3 FFTH Image